Mäklarinformation


Fastigheten

Fastigheterna är i mycket gott skick och håller hög och modern standard, tack vare löpande underhåll och renoveringar. 


Vatten- och avloppsstammar samt elinstallationer byttes ut 1998. Samtidigt totalrenoverades badrummen. Tak och fasader renoverades 1994 och fönsterna byttes ut till isolerglasfönster (2+1) 1989. I varje lägenhet finns kabel-tv och uttag för bredband. Föreningen är sedan 2012 gruppansluten till Bredbandsbolaget och internetavgiften är obligatorisk och ingår i månadsavgiften (125 kr).


Entréer

Nya säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter monterades in vid årsskiftet 2004/2005. Samtidigt målades trapphusen om i färger som ger ett nytt och modernt intryck, men också ansluter till husens 40- och 50-talskaraktär. I taken monterades ljudabsorbenter för att eliminera ekot i trapporna. Ett nytt modernt porttelefonssystem och brandvarnare installerades samtidigt i varje lägenhet.


Utemiljö

Den yttre miljön fräschades upp under våren 2005. Bland annat sågs planteringar och stenläggning över och ytterbelysningen runt fastigheterna förbättrades. Sopskåp byggdes på gården och vid halvårskiftet 2005 gick Brf Lilla Le över till en mer miljöanpassad sophantering med fullständig sortering av samtliga avfallsfraktioner (biologiskt avfall, glas-, pappers-, plast- och metallförpackningsavfall, tidningar, lampor/lysrör, batterier och restavfall).


2019 lades en stenlagd uteplats om dessutom byggdes det en ny stenlagd uteplats och en ny träaltan, det finns nu tre platser för samvaro och grill.


Tomträttsavgälden (markhyran)

Föreningen måste teckna avtal med Göteborgs Stad gällande tomträttsavgälden. Detta avtal reglerar hyran föreningen betalar för marken fastigeten är byggd på. Nuvarande avtal tecknades  2018 gäller t.o.m. 2028 och avgiften är 918 846kr per år. 10 år är den längsta avtalstid som Göteborgs Stad fn erbjuder. Tidigare hade Brf Lilla Le ett 60-årigt fast avtal, på 13 000 kr per år för hela markområdet.


Fakta
Byggår: 1948 
Adress: Fridkullagatan 17 A-G, Fridkullagatan 18 A-F och Golvläggaregatan 4 A-E
Kommun: Göteborgs Stad
Församling: Göteborgs Johanneberg
Fastighetsbeteckning: KROKSLÄTT 69:2 (Golvläggaregatan 4 och Fridkullagatan 17) och KROKSLÄTT 67:12 (Fridkullagatan 18)
Antal lägenheter: 113 st (4 st 1 rok, 77 st 2 rok, 31 st 3 rok och 1 st 4 rok) om totalt 6 689 kvm
Antal lokaler: 1 st om totalt 56 kvm
Antal parkeringsplatser: 51st
Antal garage: 11 st

Avgiftshöjning: Beslutas årligen. Senaste höjning 1 januari 2019 (dessförinnan 2013). 

Tillåts delat ägande: Ja
Överlåtelse

Överlåtelse av bostadsrätt sker enligt följande: 

  • Mäklaren skickar den påskrivna överlåtelsen till bostadsrättsföreningen via Smoot.
  • Styrelsen i Lilla Le godkänner den nya medlemmen
  • Styrelsen skickar med via Smoot in överlåtelsen till Lilla Les ekonomiska förvaltning Nabo Hem & Fastighet AB
  • Styrelsen kommer att kontakta köparen/-na för att boka en tid för möte. Styrelsen har som rutin att träffa alla  nya medlemmar innan de godkänns i föreningen.


Att tänka på vid överlåtelse/avflyttning

  • Alla medlemmar som flyttar in i ett HSB hus måste teckna medlemskap i HSB, vilket är ett engångsbelopp. För mer information kontakta HSB.
  • Alla nycklar (E-, K-, L-nyckel, niotillhållarnyckel, samt nyckel till bokning av tvättstugan) ska överlämnas till köparen/-na
  • Information/garantibevis, tillbehör och reservdelar för vitvaror och annan teknisk utrustning ska överlämnas till köparen/-na
  • Nyckel till garage eller eluttag vid p-plats ska återlämnas till expeditionen
  • Elabonnemang är personliga och följer inte med lägenheten
  • Eventuella hyresavtal (p-plats, garage) är personliga och följer inte med lägenheten

Överlåtelseavgift

Vid överlåtelse debiterar Nabo Hem & Fastighet AB en administrativ avgift som säljaren har betalningsansvar för. För mer information, kontakta Nabo Hem & Fastighet AB.

Pantsättning

Pantsättning av lägenhet hanteras i överlåtelseavtalet.

Deklarationsuppgifter

Behöver du uppgifter/intyg till din deklaration av försäljning av bostadsrätt i Brf Lilla Le vänder du dig till Nabo Hem & Fastighet AB.

Nyckeltal bokslut 2021 (tkr)

2021

2020

2019

5 342

5 333

5 302

-58

550

198

61

60

55

5 642

4 849

4 235

155 651

155 651

155 651

0,91

0,94

1,10

Nettoomsättning

Resultat efter fin.poster

Soliditet %

Yttre fond

Taxeringsvärde

Lån/kvadratmeter