Praktisk info


Trivselregler

Ljud

Visa hänsyn mot dina grannar genom att tänka på att ditt golv är dina grannars tak och att du dela väggar med dina grannar. TV/stereo eller liknande på hög volym kan störa dina grannar. Detta är särskilt viktigt efter klockan 22:00.

När du/ni ordnar fest i bostaden var vänlig meddela dina grannar detta, t.ex. genom att i förväg ringa på hos dem eller genom ett anslag i trapphuset.

Om du är tveksam om ditt ljud stör grannarna så fråga dem.


Rökning

Rökförbud råder i samtliga gemensamma utrymmen, dels på grund av den besvärande lukten och nedskräpningen, men även på grund av risken för brand. Många är allergiska mot och störs av tobaksrök, vänligen rök därför heller inte på balkongerna eller i närheten av fastigheten, eftersom röken lätt tränger in till grannen genom fönstren och ventilerna.


Tvättstuga

Det finns fyra stycken tvättstugor i föreningen. Du kan boka maximalt en tid åt gången. 
Tvättstugan bokas via BokaTvättid.se. Inloggningsuppgifter fås via styrelsen.


Passagesystem

Föreningen har ett digitalt öppningssystem via app. Kontakta styrelsen för mer info om du saknar access. 


Avfallshantering

Är du riktigt bra på att sortera blir det inte så mycket restavfall kvar, vilket sänker kostnaderna för föreningen. Om vi tillsammans följer dessa anvisningar kan vi hålla kostnaderna nere. Tack för att du sorterar rätt!


Sopskåp

Hushållsavfallet källsorterar vi enligt följande: 

 

Biologiskt köksavfall (komposterbart) 

Biologiskt avfall lägger du i de bruna kompostpåsarna av papper och slänger dem sedan i sopskåpen märkta med kompostsymbolen. OBS! Aldrig med någon plastpåse om. Bioavfallsskåp finns vid Fridkullagatan 18 A och 18 F (gavlarna), framför Fridkullagatan 17 C-D och framför Golvläggaregatan 4 C-D. Sopluckan låser du upp med lägenhetsnyckeln. Fler påsar finns i källsorteringsrummen.


Tidningar

Tidningar lägger du i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 E. 


Pappersförpackningar och wellpap

Pappersförpackningar lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 C och 17 D. Skär/riv sönder kartongerna så tar de mindre plats. 

Obs! Stora emballage, t.ex. IKEA-/möbelkartonger får INTE slängas här. De måste du själv transportera bort till någon av återvinningscentralerna.


Färgade och ofärgade glasförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 D. 


Plastförpackningar - hårda och mjuka

Plastförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 B. Även frigolit/cellplast skall läggas i behållaren för plast.


Metallförpackningar

Metallförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 D.


Restavfall

När du sorterat ut allt miljöfarligt och återvinningsbart avfall återstår restavfall, som du slänger väl inslaget (för att undvika skador och lukt) i sopskåpen märkta med Restavfall vid Fridkullagatan 18 A och 18 F (gavlarna), framför Fridkullagatan 17 C-D eller framför Golvläggaregatan 4 C-D. Sopluckan låser du upp med lägenhetsnyckeln. 


Grovavfall och elektronikavfall

Några gånger om året beställer föreningen en grovavfallscontainer och en elektronikavfallscontainer, som ställs upp vid sopskåpen på Golvläggaregatan. Det går också utmärkt att lämna in detta avfall på kommunens ÅVC.

Exempel på grovavfall: Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.

Exempel på avfall som INTE får läggas i grovavfallscontainern: alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall, vitvaror, bildäck, säckar med avfall, bygg och rivningsavfall. Detta måste slängas på kommunens ÅVC.


Miljöfarligt avfall

I återvinningsrummet på 17B kan du lämna batterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och sprayburkar.

Allt annat farligt avfall kan lämnas in på närmaste ÅVC eller till Farligt-avfall-bilen som kommer till Framnäsgatan 31-35 (m fl ställen) varje vår och höst.