Parkering


Parkering är endast tillåten på markerade platser. Fordon får dock uppställas vid pågående i- och urlastning, men skall då vara under uppsikt så att utryckningsfordon och sopbilar ej hindras.


BRF Lilla Le har nyligen installerat 10 st laddningsplatser för elbilar och möjlighet finns att utöka antalet vid behov.


Bilparkering

Föreningen har 51 parkeringsplatser med motorvärmaruttag (fn 200kr/mån) varav de flesta på Golvläggaregatans parkering och några på Brushanegatan. Plats erhålls genom separat kösystem baserat på inflyttningsdatum. Alla nya medlemmar sätts upp i kön och erbjuds plats i turordning. Väljer man att tacka nej till erbjuden plats, sätts man i en vilande kö och kan återaktivera sig vid ett senare tillfälle. När man erbjuds en plats har man två veckor på sig att acceptera innan styrelsen går vidare till nästa i turordning.


Väntetiden i parkeringskön varierar stort beroende på antalet sålda bostadsrätter i föreningen och den är därför mycket svår att uppskatta. För närvarande gör styrelsen bedömningen att väntetiden är närmare två år. Tilldelningen av parkeringsplats är kopplad till inflyttningsdatum.


Garage

Föreningen har 10 normalstora och ett litet garage (fn 530kr/mån) på Brushanegatan. I hyran ingår el upp till 400 kWh per månad. Vissa garage har motoröppning, vilket kostar ytterligare 70 kr/månad. Garage fördelas genom separat kösystem baserat på datum för tillträde av p-plats eller inflyttningsdatum om p-plats ej innehas. Det är ca 10 års kötid för garageplats. (Se information om parkeringskö nedan)


Observera att p-plats/garage ej är knuten till lägenheten utan till person, vilket innebär att denna inte följer med lägenheten vid andrahandsuthyrning eller överlåtelse (dock överförs p-plats/garage vid överlåtelse mellan makar/sambor). 


Cykelparkering

Cyklar uppställes i de cykelställ som finns på föreningens område. Var vänlig luta inte cyklarna mot fasaderna. Det finns även cykelgarage i källarplan med entré utifrån vid Fridkullagatan 17G, 18B och 18F. Det finns även ett cykelrum i källarplan på Golvläggaregatan 4B, men detta nås via den vanliga entrén. Det är förbjudet att parkera cyklar i entréerna och under trappan, detta utrymme är reserverat för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. 

Vid snö är fastighetsskötaren tacksam om cyklar förvaras i cykelgarage för att underlätta snöröjning.


Alternativ till parkering? 

Det finns flera bilpooler med flera bilar utplacerade inom gångavstånd till BRF Lilla Le.  För tillfället har vi inga medlemsavtal med dessa, men det kan bli aktuellt vid ett ökat intresse framöver.

Övrig parkering härnvisas till gatuparkering runt föreningen. För tillfället är de flesta gatorna avgiftsfria.