Välkommen

Lilla Le är en bostadsrättsförening i stadsdelen Johanneberg i Göteborg.

Postadress/Besöksadress

HSB Brf Lilla Le

Golvläggaregatan 4A
412 62 Göteborg

Org nr. 757200-8832

Här hittar du information om vår föreningen och dess historia, aktiviteter, praktiska tips och mäklarinformation.


Medlemsinformation finns även på föreningens intranät:

 


Föreningens Facebookgrupp för medlemmar:Vill du besöka vår gamla hemsida, tryck här:

Vill du göra en felanmälan? Mottagen felanmälan bekräftas i två steg.

  • När felanmälan skickas iväg får ni ett meddelande att den kommit oss tillhanda korrekt.
  • När felanmälan är registrerad i vårt system får ni ännu ett meddelande med ett ärendenummer.

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen, som ligger på Golvläggaregatan och Fridkullagatan i Johanneberg i Göteborg, bildades 1948. Vi består av 113 bostadsrätter, fördelade på två fastigheter. Totalt finns 4 st. 1:or, 77 st. 2:or, 31 st. 3:or samt 1 st. 4:a. Bostadsrättsföreningen Lilla Le i Göteborg är medlem i HSB Riksförbund.

Aktiviteter

Det finns flera alternativ om du vill delta i aktiviteter och lära känna dina grannar bättre.   

I föreningen finns följande intressegrupper. 

En trädgårdsgrupp för medlemmar som vill vara med och utveckla våra grönområden.

Dessutom finns 2 st hobbyrum med enklare verktyg som kan lånas gratis av medlemmar. 

Styrelsen

Här hittar du information om våra förtroendevalda samt övriga förvaltningsuppgifter. Har du förslag på medlemmar som passar i styrelsen eller vill du själv engagera dig, kontakta valberedningen.


Styrelsen

Ordförande: Per-Ola Hansson 

Vice ordförande: Kågan Karlsson

Ekonomiansvarig: Henrik Öhlin

Sekreterare: Stina Borgh

Ledamot: Cecilia Borneklint

Ledamot HSB: Hanna Limberg


Valberedning

Valberedning ansvarar för rekrytering av styrelse, revisor och revisorsuppleant och utarbetar ett förslag till varje föreningsstämma.  


Narges Pezeshkian

Teodor Ostwald 

Revisorer

Revisorer väljs på föreningsstämman och har för uppgift att granska ekonomin och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag. 


Axel Wilhelmsson (ordinarie)

Mikael Wejdling (ordinarie)

Boendeinformation

Praktiska tips om hur du kan förvalta din bostadsrätt på bästa sätt. 

Här har vi samlat information som vi hoppas kan komma till nytta för våra medlemmar. Vad som gäller angående våra trivelsregler, VVS, EL, avfall, m.m. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla avgifter låga genom att sköta fastigheten på bästa sätt, sortera avfall, m.m.