Dokument

Offentliga dokument

Här kan du ladda ner offentliga dokument.

För övriga dokument och information, gå till föreningens intranät. 

Nyckeltal bokslut (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter fin.poster

Soliditet %

Yttre fond

Taxeringsvärde

Lån/kvadratmeter

2023

2022

2021

2020

5 535

5 354

5 342

5 333

-400

195

-58

550

63

64

61

60

6 403

6 403

5 642

4 849

165 940

165 940

155 651

155 651

0,79

0,81

0,91

0,94