Dokument

Offentliga dokument

Här kan du ladda ner offentliga dokument.

För övriga dokument och information, gå till föreningens intranät. 

Nyckeltal bokslut 2022 (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter fin.poster

Soliditet %

Yttre fond

Taxeringsvärde

Lån/kvadratmeter

2022

2021

2020

2019

5 354

5 342

5 333

5 302

195

-58

550

198

64

61

60

55

6 403

5 642

4 849

4 235

165 940

155 651

155 651

155 651

0,81

0,91

0,94

1,10